Velkommen i regnskovshuset

Dette er et eksempel på den side, der kan vises når man skanner den opsatte QR-kode. De klimadata der vises herunder er LIVE fra en sensor på Skt Knuds Skole i Aarhus. Websiden der vises, hvis I køber løsningen, bygges naturligvis op efter jeres ønsker og uden Sund Luft menuerne herover.

Tropisk klima

Tropisk klima er Jordens varmeste klimatype. I Vahls klima- og plantebælter er tropisk klima defineret som de områder, hvor der aldrig forekommer frost. Tropisk klima svarer til middeltemperaturer i koldeste måned på 15-17 °C og derover. Tropisk klima er således defineret ved fravær af vinter og findes i et bælte omkring ækvator.

Enkelte kulturplanter, bl.a. kaffe og kakao, tåler ikke frost og kan således kun gro i tropisk klima. Store områder i troperne har helårsregn med stedsegrøn regnskov som den naturlige vegetation, mens de øvrige troper er præget af kortere eller længere tørtider, hvor den naturlige vegetation er savannebusk– og græssteppe samt ørken.

Størstedelen af troperne er tyndtbefolkede, og store regnskovsområder nærmest ubeboede. Undtagelser findes bl.a. i SØ-Asien og det østlige Brasilien, hvor meget skov er fældet til fordel for intensive landbrugssystemer. Effekten af regnskovsfældning er afhængig af lokale forhold; mange steder indgår vegetation og klima i et tæt samspil, og skovrydning kan få omfattende følger (se fx Amazonas).

Rasmussen, Knud: tropisk klima i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 18. oktober 2020 fra https://denstoredanske.lex.dk/tropisk_klima

Live fra regnskoven

Livekamera fra en fodringsplads i regnskoven i Panama