Gode råd om indeklima

Kontroller din luftfugtighed

Den relative luftfugtighed skal helst ligge mellem 40-60%, men i mange boliger, kontorbyggerier, skoler, fabrikshaller mm. er det ikke tilfældet. Både når fugtigheden er under 40% og når den er over 60% har det negative konsekvenser for indeklimaet, og er ofte medvirkende til gener som tørre øjne, hovedpine, astma og andre luftvejssygdomme samt en øget risiko for overførsel af virus- og bakteriesygdomme.

Afhængig af problemets omfang findes der en række forskellige løsninger på problemet. Sund Luft samarbejder bla. med Condair, der leverer befugtningsløsninger og SolarVenti, der leverer ventilationsløsninger drevet af solceller. SolarVentis paneler kan monteres direkte på husets facade og sender tør og varm luft ind i bla. kældre og garager, så fugten ledes ud af kanaler andre steder i bygningen.

SolarVenti leverer luftsolfangere, der pumper varm og tør luft ind vha. en ventilator, der er drevet af en indbygget solcelle
Condair leverer befugtningsløsninger som fx dampbefugtere, højtryksbefugtere, evaporative befugtere, hybridbefugtere og kontorbefugtere