DOKUMENTATION

Vejledning til Sund Lufts Airthings HBS-produkter

Her kan du hente manualen til de produkter Sund Luft kan levere:


Indeklima og vaner

Realdania har sammen med DTU og Alexandra Instituttet udgivet en publikation om en større undersøgelse af indeklimaet i danske skoler. Du kan læse den her:


Sammenhæng mellem indeklima og præstation

DTU – Danmarks Tekniske Universitet har udgivet denne publikation, der kort opridser den eksisterende viden om indeklima i skoler og hvordan det påvirker elevernes sundhed, velvære og præstationer. Den er skrevet i et sprog der er forståeligt selvom man ikke har en videregående teknisk uddannelse:


Investering i indeklima er en god forretning

“Fakta er, at et godt indeklima i landets skoler giver klogere og sundere børn. Fakta er desværre også, at størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i Danmark overskrider grænseværdier for CO2 og støj i store dele af undervisningstiden. 

Det betyder, at eleverne ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen.”

Rapporten herunder, ligeledes fra Realdania, giver et overblik over den nuværende viden om indeklima i de danske folkeskoler. Og den opgør desuden det samfundsøkonomiske potentiale, der er forbundet med at forbedre indeklimaet i de danske grundskoler.

Spændende læsning om hvordan bl.a. Esbjerg beregner en enorm milliongevinst ved investering i indeklima på skolerne.