Dashboard

På dashboardet (instrumentbrættet) kan du se live- og historiske data fra alle dine sensorer.

Data vises grafisk på en letforståelig side. På siden kan du selv definere, hvornår du vil advares. Fx hvis der er for høje temperaturer eller CO2-niveauet er kritisk i et lokale.

Fra dit dashboard kan du udskrive indeklimarapporter fra de sensorer og datointervaller du vælger. Rapporten kan du jo lægge på hjemmesiden, give til bestyrelsen eller andre med interesse for skolens indeklima.

I styrer selv hvem der skal have adgang til alle de indsamlede data på dashboardet. De autoriserede brugere, kan så gå ind og finde indeklima-data for enkelte lokaler på specifikke tidspunkter. Det kan fx:

  • hjælpe pedellen med at vide om varmestyringen er korrekt indstillet. Der vil ofte kunne spares mange penge ved at tilpasse ventilationsanlægget, så det passer til brugen af lokalet.
  • vise lærerne hvornår på dagen, der trænger mest til at blive luftet ud.
  • visualisere indeklimafakta for eleverne i naturfag.
  • hjælpe AMR med at dokumentere fokus på indeklima.
  • osv.