Case: Ballerup kommune

I Ballerup Kommune er der et politisk ønske om at inddrage eleverne i arbejdet med at skabe det gode indeklima på skolerne.

Det sker konkret i et samarbejde mellem Ballerup Kommunes Ejendomme, Skoleforvaltning og Ballerups Fælles Elevråd (BAFE), hvor sidstnævnte råd, består af elever fra alle kommunens skoler i Ballerup Kommune.

Ejendomme har kortlagt status for alle klasseværelser og undervisningslokaler i kommunen. Det er det materiale, eleverne tager udgangspunkt i, når de skal i gang med at overvåge klimaet i udvalgte klasser.

For at give eleverne en reel mulighed for at have indflydelse på indeklimaet på skolerne, var ønsket, at de havde et værktøj, som kunne give dem nogle aktuelle data. Vores valg faldt her på Sund Luft, da det dels var nemt at installere, nemt at kommunikere med og ikke mindst da Sund Luft samtidig havde udarbejdet undervisningsmateriale, som kunne bruges i klassen til en generel snak om indeklima.

Vi håber på, at eleverne får to ting ud af projektet. Dels kan deres indsats bruges til, at Ejendomme kan få konkrete brugerfeedback på den status, som der er udarbejdet for de forskellige lokaler. Men vi ønsker samtidig at eleverne kan blive bevidste om, at de også selv kan gøre en indsats for at skabe et bedre indeklima. Så vi ser projektet som en vind-vind.

Konkret udvælges der 2-3 lokaler på hver skole, hvor Sund Luft sættes op. Der udpeges en repræsentant i klassen, som i løbet af dagen overvåger indeklimaet i klassen, og gør resten af klassen opmærksom på, hvis der skal foretages en handling i løbet af dagen på baggrund af meldinger fra Sund Luft.

Jesper Hvenegaard Bak
Ballerup Fælles Elevråd