Luft ud – også på arbejdet

Vi er blevet bedre til at følge gode råd, når vi skal sikre et ordentligt indeklima i hjemmet. Men de samme råd, der giver os en sundere bolig gælder også på arbejdspladsen. Her er de tre vigtigste:

  1. Luft ud. Helst mindst tre gange dagligt.
    • CO2 ophober sig på kontoret og nedsætter produktiviteten væsentligt. Hold helst en koncentration under 1000ppm CO2. Vores sensorer med display hjælper dig med at holde styr på niveauerne, så grænseværdierne overholdes.
  2. Undgå at arbejde i rum med nye møbler eller maling.
    • Nye møbler og maling (og parfumer, tøj, madpakker og meget andet) afgiver flygtige organiske stoffer der kan give hovedpine, tørre øjne, irriterede luftveje mm. Luft ud og skift gerne møbler op til ferier, så de kan afgasse i de perioder, hvor der ikke er så mange på arbejde. Sensorerne måle bla. de flygtige gasser (VOC’er).
  3. Gør rent mindst en gang om ugen.
    • Støvpartikler opfanger de skadelige stoffer og indåndes, med gener til følge. Vores sensorer monitorerer mængden af støvpartikler i rummet, så du kan holde øje med om der er for mange skadelige partikler (Particulate matter) i luften.