Sund Luft

Et dårligt indeklima i hjemmet, på skoler, institutioner og andre arbejdspladser medfører dårlig trivsel og indlæring. En lang række sygdomssymptomer er forbundet med den luft vi indånder, men ikke kender indholdet af. Langt de fleste danske klasseværelser har CO2 niveauer der overstiger det anbefalede og det gælder naturligvis også andre arbejdspladser. Når man kender problemet, er det relativt let at rette op på nogle af de faktorer, der påvirker indeklimaet. Sensorer til præcise målinger af indeklima kan være dyre og svære at aflæse.

”Næsten 20 % af de elever i indskolingen, der oplever et rigtig dårligt indeklima, keder sig ofte i skolen, modsat blandt de elever, der oplever et rigtig godt indeklima, hvor der kun er 4,1 %, der ofte keder sig i timerne.”

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Sensorer til præcise målinger af indeklima

Sund Luft forhandler en sensor til, der måler 7 faktorer, der påvirker dit indeklima. Indeklimadata fra alle lokaler kan ses online på en overskuelig side. Hele systemet fungerer uden at du skal trække kabler eller ændre dit trådløse netværk.

Den usunde luft koster mange penge gennem stort fravær og lav produktivitet.

Undersøgelser har vist at en mere sund luft og et bedre indeklima kan føre til en reduktion på 58%* i sygefravær. Et bedre indeklima kan også forbedre beslutningsevnen med mere end 100%*.

*http://worldgbc.org og https://green.harvard.edu

Se hvordan du bedst kan følge med i dit indeklima og få en sund luft. Sensorer til præcise målinger af indeklima hjælper dig på vejen.


Elever med et godt indeklima i klasseværelset kan spare op til et helt års skolegang

DTU-rapport

91% af danske klasseværelser har problemer med for meget CO2

Realdania

Kan temperaturen holdes på 20-21 grader C kan der opnås op til 20% højere udbytte af opgaver, som inkluderer logisk tænkning, koncentration og forståelse

Indeklima i skoler – DTU

Sygefraværet falder syv procent, når CO2 koncentration falder med blot 100 ppm

Statens Byggeforskningsinstitut

Således vil en forøgelse af ventilationen fra det danske til det svenske niveau betyde et fald i lærernes fravær på 15%

DTU-rapport

Ifølge WHO er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft, efter aktiv rygning

Sundhedsstyrelsen

Sund Luft vejleder gerne i tiltag, der kan forbedre jeres indeklima. Store ventilationsanlæg koster mange penge, men ofte kan små forbedringer og lokale løsninger forbedre indeklimaet væsentligt.

Dit indeklima bestemmes af

Sund Luft - sensorer til præcise målinger af indeklima 01

CO2

Stiger indholdet af CO2 falder koncentrationsevnen og elever scorer lavere i kognitive tests og læsning. Højt CO2 indhold er et problem på mange skoler
Sund Luft - sensorer til præcise målinger af indeklima 02

Temperatur

Før høj temperatur er dyrt på varmeregningen og påvirker også produktiviteten. For lave temperaturer giver dårligt velvære og er ikke godt for bygningen.
Sund Luft - sensorer til præcise målinger af indeklima 03

Fugtighed

Hvis fugtigheden er for høj kan det påvirke elever med astma og andre luftvejssygdomme, ligesom der bliver øget risiko for skimmelsvamp i bygningen
Sund Luft - sensorer til præcise målinger af indeklima 04

Radon

Radon er den største årsag til bla. lungekræft næstefter rygning. Der findes flere løsninger og de er ikke alle dyre.
Sund Luft - sensorer til præcise målinger af indeklima 05

Lys

Gennem målinger af lys i lokalerne kan vi udlede data om brugen af lokalerne. Dårligt oplyste lokaler årsag til træthed og hovedpine.
Sund Luft - sensorer til præcise målinger af indeklima 06

Flygtige organiske stoffer

En øget mængde af TVOC kan give astma, hovedpine og andre symptomer. Løsningen er relativt simpel og gratis.

Der er nok at tage fat på - og penge at hente


Der er stadig udbredte problemer med indeklimaet i klasseværelserne i de danske folkeskoler. Af de parametre, der blev undersøgt i denne undersøgelse foretaget i fyringssæsonen, var det luftkvaliteten, der udgjorde det største problem. I 91% af klasseværelserne oversteg koncentrationen af CO2 den anbefalede grænse på 1000 ppm i mindst én sammenhængende periode på 20 min. I gennemsnit var grænsen overskredet i 47% af tiden, eleverne var i skole i fyringssæsonen. Der var hyppigt for varmt i klasselokalerne, selvom det var i fyringssæsonen, hvilket med stor sandsynlighed skyldes utilstrækkelig temperaturstyring.


Indeklima i skoler
Udarbejdet af:
Center for Indeklima og Energi
ved Danmarks Tekniske UniversitetLæs hele rapporten her