Afgasning fra maling påvirker åndedrættet

Et stort nordisk studie med over 11.000 respondenter, viser at de flygtige organiske forbindelser der kommer fra bl.a. nye møbler og maling, påvirker vores åndedræt meget.

Selvom vi i dag bruger vandbaserede malinger, der ikke afgasser så voldsomt som alkydmalingerne gjorde tidligere, påvirker de os stadig, da afgasningen tager meget længere tid.

Med Airthings sensorerne fra Sund Luft kan du monitorere luftens indhold af de flygtige organiske forbindelser. Mængden varierer med udluftning og årstid, så det er vigtigt med en kontinuerlig indsats. Den kan du sikre med de historiske målinger og indeklimarapporter, der kan genereres fra kontrolpanelet.

Læs mere om studiet om afgasning i Realdanias artikel og i studiet der ligger frit tilgængeligt på sciencedirect.com